הנבל 8ב, קדומים
054-5948795
09-7922795תהליך הייצור